Skip Navigation Links
אודות
תחומי התמחות
נהול נוכחות ובקרת כניסה
לקוחות
אחסון אתרים
תוכניות שרות
צור קשר

אחסון אתרים

אנו מאחסנים אתרים בשרתים על תשתיות של חברת נטויזין

הסכם שירות לאחסון ותחזוקת אתר

תנאים אלו, מהווים הסכם מחייב בין מאחסן האתר לבין אופן מיינד. תנאי השירות הספציפיים הנ"ל יקראו להלן, לשם הנוחות: "הסכם זה". אנא קרא הוראות הסכם זה בעיון ובקפידה, שכן מתן השירות הנזכר לעיל כפוף להסכמתך ואישורך לאמור בהסכם זה. זכותך לקבל את השירות הנ"ל מותנה בכך שהזמנת שירות זה במפורש ושילמת את תמורתו לאופן מיינד.

שרות ותמיכה טלפונית יינתנו בימים א' עד ה' בין השעות  08:00 עד 19:00.

זמינות — UPTIME :

  1. אופן מיינד מתחייבת כי הזמינות היא ברמה מקסימאלית שנתית למעט עבודות תחזוקה מתוכננות.
  2. עבודה מתוכננת מטעם אופן מיינד - התראה תשלח לפחות 48 שעות מראש בדואר אלקטרוני לאיש הקשר.
  3. במקרה של צורך בעבודת תחזוקה בחרום ההודעה תשלח מהר ככל שניתן לפני עבודת התחזוקה, או הסבר אחרי עבודת התחזוקה. ההודעה תשלח בדואר אלקטרוני לאיש הקשר.

מפרט השרות

  • מערכת הפעלה בשרת Windows
  • מקסימום שטח אחסון מוקצה 1GB, החבילות מחולקות לקבוצות של 100MG.
  • תעבורה חודשית לאתר ללא הגבלה
  • גישת FTP לניהול האתר
  • סטטיסטיקה יומית

 

cetirizin yliannostus cetirizin hund cetirizin pharma 10 mg